Elektryczne samochody użytkowe - Potwierdzamy fakty, obalamy mity.
Elektryczne samochody użytkowe - Potwierdzamy fakty, obalamy mity.

Elektryczne pojazdy użytkowe są bardziej
uciążliwe dla środowiska niż diesle – MIT
        Samochód elektryczny ładowany
prądem pozyskanym wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii
będzie miał mniejszy wpływ
na środowisko naturalne już po
pokonaniu 100 tys. km, nawet biorąc
pod uwagę kwestię wytworzenia
i recyklingu akumulatorów.

Napęd elektryczny nie ma sensu, jeśli
energia elektryczna pochodzi ze spalania
węgla – MIT
        Zalety pojazdów elektrycznych
objawiają się niezależnie od źródła
energii. Elektryki nie emitują spalin
i są znacznie cichsze, więc są mniej
uciążliwe dla ludzi.

Recykling baterii to problem – MIT
        Ogniwa, których sprawność
jest już zbyt niska, by zasilać
pojazdy, mogą być wykorzystane
w innych zastosowaniach, np. jako
stacjonarne magazyny energii.
Dodatkowo, możliwości recyklingu
baterii są ciągle rozwijane.

Zasięg ogranicza przydatność pojazdów
elektrycznych – FAKT
        Im większe DMC
i planowane dystanse, tym
bardziej dyskusyjna jest
użyteczność elektrycznej
ciężarówki czy dostawczaka.
Z drugiej strony, dane
Eurostatu pokazują, że blisko

połowa transportu towarów po europejskich drogach
odbywa się na dystansach nieprzekraczających
300 km, które można pokonywać współczesnymi
ciężarówkami na prąd.

Elektryczne ciężarówki mają niższą
ładowność – FAKT
        Masa ogniw nie
pozostaje bez wpływu na
możliwości przewozowe
samochodów
użytkowych, należy
jednak zaznaczyć, że
większość ciężarówek
w Europie jeździ
z obciążeniem niższym niż maksymalne, więc
ładowność nie zawsze jest ograniczeniem.

Problemem jest
infrastruktura – FAKT
        W Polsce sieć publicznych
ładowarek nie pozwala traktować

elektrycznych ciężarówek jako realnej alternatywy dla
diesla. Jest to jednak problem tymczasowy, ponieważ
sieć ładowarek będzie coraz gęstsza.

Lepiej poczekać na ekologiczne
technologie napędów lepiej
dostosowane do potrzeb transportu
i pokonywania długich dystansów – MIT
        Ludzkość powinna jak
najszybciej ograniczać
emisję gazów cieplarnianych,
wykorzystując już dostępne
technologie, a więc m.in.
pojazdy elektryczne.

Producenci pozyskują surowce do
produkcji baterii w sposób etycznie
wątpliwy – MIT
        Wielu producentów
samochodów jest częścią
Responsible Minerals Initiative,
której celem jest zapewnienie
odpowiedzialnego pozyskiwania
surowców niezbędnych
w przemyśle, w tym do
produkcji akumulatorów.

Niskie temperatury obniżają zasięg
pojazdów elektrycznyc – FAKT
        W niskiej temperaturze
wydajność akumulatorów spada,
choć w przypadku pojazdów
ciężarowych ten spadek nie jest
równie znaczący, jak w osobowych
elektrykach. Volvo deklaruje, że
-20 stopniach ich ciężarówki mają
przejeżdżać około 10 proc. mniej
kilometrów niż latem.

KORZYSTANIE
Z SAMOCHODU
ELEKTRYCZNEGO WYMAGA
LEPSZEGO PLANOWANIA
– FAKT
        Jak ciężkie są przewożone towary? Jak daleko jest
cel? Jakimi drogami wiedzie trasa – po płaskim czy przez
góry? Czy po drodze jest jakaś ładowarka? Organizacja
transportu na prąd może być bardziej skomplikowana
niż w przypadku samochodu spalinowego.

W transporcie nie ma czasu na ładowanie
– MIT
        Transport drogowy to również przepisowe
odpoczynki, a także rozładunki i załadunki. Wraz
z rozwojem sieci ładowarek tego typu przerwy
użytkownik elektrycznej ciężarówki
będzie mógł wykorzystać
na uzupełnienie poziomu
energii w akumulatorach.

Eksploatacja samochodu elektrycznego
jest droższa niż konwencjonalnego – MIT
        Opłacalność eksploatacji
elektrycznego pojazdu
użytkowego w porównaniu
do odpowiednika z silnikiem
spalinowym zależy od kosztów
energii, przebiegu i sposobu
wykorzystania danego modelu.

Elektryczne pojazdy użytkowe są bardziej
uciążliwe dla środowiska niż diesle – MIT
Samochód elektryczny ładowany prądem pozyskanym wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii będzie miał mniejszy wpływ na środowisko
naturalne już po pokonaniu 100 tys. km, nawet biorąc pod uwagę kwestię
wytworzenia i recyklingu akumulatorów.

Napęd elektryczny nie ma sensu, jeśli energia
elektryczna pochodzi ze spalania węgla – MIT
Zalety pojazdów elektrycznych objawiają się niezależnie od źródła energii.
Elektryki nie emitują spalin i są znacznie cichsze, więc są mniej uciążliwe dla ludzi.

Recykling baterii to problem – MIT
        Ogniwa, których sprawność jest już zbyt niska, by zasilać
pojazdy, mogą być wykorzystane w innych zastosowaniach,
np. jako stacjonarne magazyny energii. Dodatkowo, możliwości
recyklingu baterii są ciągle rozwijane.

Zasięg ogranicza przydatność pojazdów
elektrycznych – FAKT
        Im większe DMC i planowane dystanse, tym bardziej dyskusyjna jest
użyteczność elektrycznej ciężarówki czy dostawczaka. Z drugiej strony, dane
Eurostatu pokazują, że blisko połowa transportu towarów po europejskich
drogach odbywa się na dystansach nieprzekraczających 300 km, które
można pokonywać współczesnymi ciężarówkami na prąd.

Elektryczne ciężarówki mają niższą
ładowność – FAKT
        Masa ogniw nie pozostaje bez wpływu na
możliwości przewozowe samochodów użytkowych,
należy jednak zaznaczyć, że większość ciężarówek w
Europie jeździ z obciążeniem niższym niż maksymalne,
więc ładowność nie zawsze jest ograniczeniem.

Problemem jest infrastruktura – FAKT
        W Polsce sieć publicznych ładowarek nie pozwala traktować
elektrycznych ciężarówek jako realnej alternatywy dla diesla. Jest to jednak
problem tymczasowy, ponieważ sieć ładowarek będzie coraz gęstsza.

Lepiej poczekać na ekologiczne
technologie napędów lepiej dostosowane
do potrzeb transportu i pokonywania
długich dystansów – MIT
        Ludzkość powinna jak najszybciej ograniczać
emisję gazów cieplarnianych, wykorzystując już dostępne
technologie, a więc m.in. pojazdy elektryczne.

Producenci pozyskują surowce do
produkcji baterii w sposób etycznie
wątpliwy – MIT
        Wielu producentów samochodów jest częścią Responsible
Minerals Initiative, której celem jest zapewnienie odpowiedzialnego
pozyskiwania surowców niezbędnych w przemyśle, w tym do
produkcji akumulatorów.

Niskie temperatury obniżają zasięg
pojazdów elektrycznych – FAKT
        W niskiej temperaturze wydajność akumulatorów
spada, choć w przypadku pojazdów ciężarowych ten
spadek nie jest równie znaczący, jak w osobowych
elektrykach. Volvo deklaruje, że -20 stopniach ich
ciężarówki mają przejeżdżać około 10 proc. mniej
kilometrów niż latem.

KORZYSTANIE Z SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO
WYMAGA LEPSZEGO PLANOWANIA – FAKT
        Jak ciężkie są przewożone towary? Jak daleko jest cel? Jakimi drogami
wiedzie trasa – po płaskim czy przez góry? Czy po drodze jest jakaś ładowarka?
Organizacja transportu na prąd może być bardziej skomplikowana niż w przypadku
samochodu spalinowego.

W transporcie nie ma czasu na ładowanie – MIT
        Transport drogowy to również przepisowe
odpoczynki, a także rozładunki i załadunki. Wraz
z rozwojem sieci ładowarek tego typu przerwy
użytkownik elektrycznej ciężarówki będzie mógł
wykorzystać na uzupełnienie poziomu energii
w akumulatorach.

Eksploatacja samochodu elektrycznego jest
droższa niż konwencjonalnego – MIT
        Opłacalność eksploatacji elektrycznego pojazdu użytkowego w porównaniu do
odpowiednika z silnikiem spalinowym zależy od kosztów energii, przebiegu i sposobu
wykorzystania danego modelu.

Skontaktuj się z nami:

zadzwoń - bezpieczeństwo usługi

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

+48 660 123 000

Koszt połączenia wg stawki operatora.

Message

Napisz do nas

Masz więcej pytań skontaktuj się z nami

Fomularz kontaktowy
Department

Znajdź oddział

Example Map Mapa oddziałów
Care

Jesteś już naszym klientem?

Załatw sprawę szybciej

Strefa Klienta